Giải câu 4 – Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) trang 97 – 99 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Hãy điền những từ địa phương tìm được ở các bài tập 1, 2, 3 và các từ toàn dân tương ứng vào bảng tổng hợp theo mẫu sau đây:

Từ địa phươngTừ toàn dân tương ứng

vào

 

Trả lời:

Từ địa phươngTừ toàn dân tương ứng
Vết thẹoVết sẹo
BaBố
Mẹ
KêuGọi
Vào
TráiQuả
Nói trổngNói trống không
Giở nắpMở nắp
Chi
BuồngPhòng

(BAIVIET.COM)