Giải câu 4 chuẩn bị ở nhà (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 4 chuẩn bị ở nhà (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Tập làm thơ bốn chữ trang 85 – 88 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Đoạn thơ sau đây trích trong bài Chị em của Lưu Trọng Lư, một bạn chép sai hai chữ có vần, em hãy chỉ ra hai chữ đó và thay vào bằng hai chữ sông, cạnh sao cho phù hợp.

Em bước vào đây
Gió hôm nay lạnh
Chị đốt than lên
Để em ngồi sưởi

Nay chị lấy chồng
Ở mãi Giang Đông
Dưới làn mây trắng
Cách mấy con đò.

Trả lời:

Sửa: Để em ngồi cạnh (thay cho Để em ngồi sưởi)

Sửa: Cách mấy con sông (thay cho Cách mấy con đò)

(BAIVIET.COM)