Giải câu 4 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) trang 161 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 4: Tập giới thiệu bằng miệng văn bản đã sưu tầm hay viết thành bài văn miêu tả cảnh đẹp của di tích hoặc danh lam thắng cảnh của quê hương em.

Trả lời:

Tập giới thiệu bằng miệng danh lam thắng cảnh của quê hương em.

(BAIVIET.COM)