Giải câu 4 – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn có từ LÀ trang 115 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 4: Đọc lại các câu vừa phân tích ở phần I và trả lời câu hỏi:

Vị ngữ của câu nào thể hiện sự đánh giá đối với sự vật, hiện tượng, khái niệm nói ở chủ ngữ?

Trả lời:

Câu ( 4) vị ngữ thể hiện sự đánh giá đối tượng, sự vật, hiện tượng.

(BAIVIET.COM)