Giải câu 4 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 4 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Quá trình tạo lập văn bản trang 46 – 48 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Chỉ có ý và dàn bài mà chưa viết thành văn thì đã tạo được một văn bản chưa?Hãy cho biết việc viết thành văn ấy cần đạt được những yêu cầu gì trong các yêu cầu dưới đây:
– Đúng chính tả;
– Đúng ngữ pháp;
– Dùng từ chính xác;
– Sát với bố cục;
– Có tính liên kết;
– Có mạch lạc;
– Kể chuyện hấp dẫn;
– Lời văn trong sáng;

Trả lời:

Chỉ có ý và dàn bài chưa phải là công việc cuối cùng của việc tạo lập bản. Người tạo lập văn bản còn phải làm công việc viết thành văn (còn gọi là lấp đầy văn bản).

Việc viết thành văn ấy cần đạt các yêu cầu:

– Đúng chính tả;

– Đúng ngữ pháp;

– Dùng từ chính xác;

– Sát với bố cục;

– Có tính liên kết;

– Có mạch lạc;

– Lời văn trong sáng.

(BAIVIET.COM)