Giải câu 4 Bài 3 trang 33 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 4 Trang 33 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Đề bài câu 4 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

Có những các nào để tạo đối tượng trong Access?

Lời giải câu 4 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

* Có những cách sau để tạo đói tượng trong Access:

1. Dùng các mẫu dựng sẵn (wizard-thuật sĩ).

giai-cau-4-bai-3-trang-33-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an
2. Người dùng tự thiết kế.

3. Kết hợp cả hai cách trên.

* Người ta thường sử dụng cách thứ ba: trước tiên dùng các mẫu dựng sẵn sau đó chỉnh sửa lại bằng cách tự thiết kế.

BAIVIET.COM