Giải câu 4 Bài 2 trang 20 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 4 Trang 20 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đề bài câu 4 Trang 20 SGK Tin học lớp 12:

Khi làm việc với với các hệ CSDL, em muốn giữ vai trò gì? Vì sao?

Lời giải câu 4 Trang 20 SGK Tin học lớp 12:

– Người quản trị cơ sở dữ liệu: Vì có thể tự mình thiết kế, tạo ra được những cơ sở dữ liệu mình muốn.

– Người lập trình ứng dụng: Vì được lập trình những ứng dụng đẹp mắt dựa trên cơ sở dữ liệu đã được xây dựng.

– Người dùng: Được sử dụng các sản phẩm công nghệ một cách hoàn thiện.

BAIVIET.COM