Giải câu 4 Bài 1 trang 16 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 4 Trang 16 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Đề bài câu 4 Trang 16 SGK Tin học lớp 12:

Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL?

Lời giải câu 4 Trang 16 SGK Tin học lớp 12:

Ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL:

+ Tính cấu trúc: CSDL thư viện có bảng bandoc gồm nhiều hàng, nhiều cột. Một cột là một thuộc tính và mỗi hàng là một thông tin bạn đọc.

+ Tính toàn vẹn: Mỗi thư viện đề có quy định về số sách nhiều nhất mà người đọc được mượn trong một lần, chẳng hạn số sách một người mượn không vượt quá 6 cuốn.

+ Tính an toàn và bảo mật thông tin: Trong CSDL thư viện không phải ai cũng có thể xem thông tin về bạn đọc khác, Chỉ có một số người đủ thẩm quyền như thủ thư mới có quyển truy cập để sửa đổi, xóa bạn đọc.

BAIVIET.COM