Giải câu 3 – Viết phần kết bài (Trang 115 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Viết phần kết bài (Trang 115 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) trang 115 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Từ những nội dung đã tìm hiểu ở các mục 1 và 2, theo anh (chị), Phần kết bài cần đáp ứng được yêu cầu gì trong quá trình tạo lập văn bản? Chọn phương án trả lời đầy đủ và chính xác nhất.

A – Tóm tắt lại toàn bộ những nội dung đã trình bày và liên hệ với thực tế

B – Nêu đánh giá khái quát và bộc lộ cảm xúc của người viết về khía cạnh nổi bật nhất của vấn đề

C – Thông báo việc trình bày vấn đề đã hoàn thành, nêu đánh giá khái quát và gợi những liên tưởng rộng hơn, sâu sắc hơn

D – Tóm tắt lại toàn bộ nội dung đã trình bày và bộc lộ cảm xúc của người viết

Trả lời:

Chọn đáp án C. Thông báo việc trình bày vấn đề đã hoàn thành, nêu đánh giá khái quát và gợi lên những liên tưởng rộng hơn, sâu sắc hơn.

(BAIVIET.COM)