Giải câu 3 Bài 8 Trang 92 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 3 Trang 92 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Đề bài câu 3 Trang 92 SGK GDCD lớp 12:

Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

Lời giải câu 3 Trang 92 SGK GDCD lớp 12:

– Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ta quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người để mỗi công dân có thêm cơ hội học tập phù hợp với khả năng cuả bản thân, điều kiện hoàn cảnh của gia đình để có thể học thường xuyên, học suốt đời.

BAIVIET.COM