Giải câu 3 (Trang 88 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 88 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích Chinh phụ ngâm) trang 86 – 88 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Hãy cho biết vì sao người chinh phụ đau khổ.

Trả lời:

Lời nói của người chinh phụ được thể hiện qua những câu thơ sau:

– Đèn có biết dường bằng chẳng biết

Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi

– Lòng này gửi gió đông có tiện

… Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong.

Việc đưa những lời trực tiếp đó làm cho lời văn trở nên sinh động hơn và góp phần làm nổi bật bi kịch tinh thần của người chinh phụ.

(BAIVIET.COM)