Giải câu 3 (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Mục đích và phương pháp giải thích (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích trang 70 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 3: Đọc bài văn Lòng khiêm tốn và trả lời các câu hỏi.

a) Bài văn giải thích vấn đề gì và giải thích như thế nào?

b) Để tìm hiểu phương pháp giải thích, em hãy chọn và ghi ra vở những câu định nghĩa như: Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính,… Đó có phải là cách giải thích không?

c) Theo em, cách liệt kê các biểu hiện của khiêm tốn, cách đối lập người khiêm tốn và kẻ không khiêm tốn có phải là cách giải thích không?

d) Việc chỉ ra cái lợi của khiêm tốn, cái hại của không khiêm tốn và nguyên nhân của thói không khiêm tốn có phải là nội dung của giải thích không?

Qua những điểm trên, em hiểu thế nào là lập luận giải thích?

Trả lời:

a) Bài văn giải thích vấn đề lòng khiêm tốn bằng cách dùng lập luận và lí lẽ làm sáng tỏ khái niệm và biểu hiện, kết hợp phân tích.

b) Những câu định nghĩa:

– Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản …

– Khiêm tốn là biểu hiện của con người đứng đắn …

– Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường …

– Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người …

c) Cách liệt kê các biểu hiện, cách đối lập người khiêm tốn và kẻ không khiêm tốn chính là những cách giải thích có hiệu quả.

d) Việc chỉ ra cái lợi, cái hại và nguyên nhân là nội dung của giải thích.

Như vậy có thể hiểu lập luận giải thích là làm cho người đọc hiểu rõ vấn đề cần giải thích.

(BAIVIET.COM)