Giải câu 3 (Trang 70 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu – Ngô Thì Nhậm) trang 68 – 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Qua bài chiếu, anh (chị) hãy nhận xét về tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung.

Trả lời:

Chiếu cầu hiền thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của vua Quang Trung trong công cuộc xây dựng đất nước sau thời phân li. Vì lợi ích của đất nước đòi hỏi sự cộng tác của người hiền tài, vua quang Trung đã tỏ rõ thái độ khiêm tốn, thái độ chân thành, thực sự mong muốn sự cộng tác của bậc hiền tài.

(BAIVIET.COM)