Giải câu 3 (Trang 65 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 65 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài đọc thêm Đô-xtôi-ép-xki (trích) – X.Xvai-gơ, trang 61 – 65 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Từ câu “Cuối cùng, vào thời điểm…”, các hình ảnh so sánh, những ẩn dụ cho tới cuối đoạn trích đều quy tụ về một thế giới như thế nào? Qua đó, Xvai-gơ muốn nói lên những gì về sứ mạng, về tầm vóc của Đô-xtôi-ép-xki?

Trả lời:

Hiệu quả của các hình ảnh so sánh, biện pháp ẩn dụ: Tác phẩm… là rượu ngọt đếm cả ngày như trước đây đếm cái cọc của trại giam – quả đã được cứu thoát vỏ khô rụng xuống.

→ Tác dụng: Đây đều là những hình ảnh ẩn dụ, so sánh thuộc lĩnh vực tôn giáo. Mục đích muốn nâng lên thành hình ảnh vị thánh, một con người siêu phàm.

(BAIVIET.COM)