Giải câu 3 Trang 57 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 3 Trang 57 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề bài câu 3 Trang 57 SGK GDCD lớp 8:

Theo Hiến pháp năm 2013, bộ máy nhà nước ta gồm các cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan quản lí nhà nước; cơ quan xét xử; cơ quan kiểm sát. Hãy sãp xếp các cơ quan dưới đây vào hệ thống các cơ quan nêu trên:

Quốc hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lời giải câu 3 Trang 57 SGK GDCD lớp 8:

Sắp xếp các cơ quan nhà nước theo hệ thống:

– Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

– Cơ quan quản lí nhà nước: Chính phủ, ủy ban nhân dân quận, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

– Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh.

(BAIVIET.COM)