Giải câu 3 Trang 52 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 3 Trang 52 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Đề bài câu 3 Trang 52 SGK GDCD lớp 8:

Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến sau :

a) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

b) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.

Lời giải câu 3 Trang 52 SGK GDCD lớp 8:

Các ý kiến trên chưa chính xác:

– Câu a bổ sung thêm: bảo vệ quyền lợi công dân

– Câu b viết lại:… tham gia quản lí nhà nước và bảo vệ lợi ích của công dân.

– Viết đúng: Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ lợi ích của công dân.

(BAIVIET.COM)