Giải câu 3 Bài 14 Trang 50 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 3 Trang 50 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Đề bài câu 3 Trang 50 SGK GDCD lớp 9:

Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động ?

a) Quyền được thuê mướn lao động ;

b) Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề ;

c) Quyền sở hữu tài sản ;

d) Quyền được thành lập công ti, doanh nghiộp ;

đ) Quyền sử dụng đất;

e) Quyền tự do kinh doanh.

Lời giải câu 3 Trang 50 SGK GDCD lớp 9:

Quyền lao động là các quyền: (b), (d), (e).

BAIVIET.COM