Giải câu 3 Trang 5 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 3 Trang 5 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Đề bài câu 3 Trang 5 SGK GDCD lớp 8:

Theo em, hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?

a) Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập ;

b) Chỉ làm những việc mà mình thích ;

c) Phê phán những việc làm sai trái ;

d) Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình ;

đ) Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai ;

e) Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải ;

g) Bực tức và phê phán gay gắt những người không có cùng quan điểm với mình.

Lời giải câu 3 Trang 5 SGK GDCD lớp 8:

Theo em, hành vi (a), (c), (e) biểu hiện sự tôn trọng lẽ phải.

(BAIVIET.COM)