Giải câu 3 (Trang 49 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 49 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh trang 49 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 3: Viết bài: Viết từng đoạn, từ Mở bài cho đến Kết bài.

a) Mở bài: Có thể chọn một trong các cách mở bài trong SGK trang 49.

b) Thân bài

– Trước hết, phải có từ ngữ chuyển đoạn, tiếp nối phần Mở bài: Thật vậy … hoặc Đúng như vậy …

– Viết đoạn phân tích lí lẽ.

– Viết đoạn nêu các dẫn chứng tiêu biểu về những người nổi tiếng, vì ai cũng biết họ nên dễ có sức thuyết phục.

c) Kết bài

– Có thể sử dụng từ ngữ chuyển đoạn: Tóm lại…, hoặc nhắc lại ý trong phần Mở bài: “Câu tục ngữ đã cho ta bài học…”.

– Chú ý: Kết bài nên hô ứng với Mở bài.

Trả lời:

– Mở bài cần lập luận

– Dùng các từ liên kết

– Nêu lí lẽ rồi phân tích

– Sắp xếp theo trình tự hợp lí.

(BAIVIET.COM)