Giải câu 3 (Trang 49 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 49 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu) trang 49 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Phân tích thái độ của nhà thơ trong hai câu thơ kết.

Trả lời:

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng

Nỡ để dân đen mắc nạn này?

Hai câu thơ kết đặt ra câu hỏi, không phải hỏi chung chung mà rất cụ thể. Trang dẹp loạn là hỏi người có chức trách trước tình cảnh của đất nước, của nhân dân. Nhưng sau đó, nhà thơ lại tố cáo họ: sự thờ ơ, vô trách nhiệm của họ để đất nước rơi vào tình trạng “nước mất nhà tan”, nhân dân điêu linh, khổ sở. Câu hỏi cũng thể hiện tình cảm xót xa của tác giả trước tình cảnh của nhân dân.

→ Giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm.

(BAIVIET.COM)