Giải câu 3 Trang 49 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 3 Trang 49 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Đề bài câu 3 Trang 49 SGK GDCD lớp 8:

Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách nào?

Lời giải câu 3 Trang 49 SGK GDCD lớp 8:

Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng của học sinh thể hiện qua các việc làm sau:

– Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt…

– Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm…).

– Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng;

– Đấu tranh chống những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước;

– Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

(BAIVIET.COM)