Giải câu 3 Bài 5 Trang 47 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 3 Trang 47 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề bài câu 3 Trang 47 SGK GDCD lớp 11:

Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầu

Lời giải câu 3 Trang 47 SGK GDCD lớp 11:

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, quan hệ cung – cầu có vai trò to lớn:

Là cơ sở để nhận thức vì sao giá cả trên thị trường và giá trị hàng hóa trong sản xuất lại không ăn khớp với nhau. Giá cả thị trường có thể bằng, lớn hoặc nhỏ hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất.

Buộc người sản xuất, kinh doanh phải nắm vững các trường hợp vận động của cung – cầu để đưa ra quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Là cơ sở để người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hóa cho phù hợp với nhu cầu và có hiệu quả kinh tế tương ứng với các trường hợp quan hệ cung – cầu trên thị trường.

BAIVIET.COM