Giải câu 3 (Trang 45 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 45 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Lai tân (Hồ Chí Minh) trang 45 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Nhận xét về kết cấu và bút pháp của bài thơ.

Trả lời:

Bài thơ có một cách cấu tứ bất ngờ. Như trên đã nói, ba câu thơ đầu chỉ thuần kể việc. Điểm nút chính là câu thơ thứ tư. Nó làm bật ra toàn bộ tư tưởng của bài. Nó làm bung vỡ tất cả cái ý châm biếm mỉa mai hướng đến sự thối nát đến tận xương tủy của cái xã hội Tưởng Giới Thạch.

Bài thơ cũng in đậm cái bút pháp chấm phá của thơ Đường. Lời thơ ngắn gọn, súc tích. Không cầu kì câu chữ, nhưng có thể nói: chỉ với bốn câu thơ ngắn, nhà thơ đã vẽ nên cái bản chất của cả chế độ xã hội mục nát đến vô cùng. Sức chiến đấu, chất “thép” của bài thơ nhẹ nhàng mà quyết liệt chính là ở đó.

(BAIVIET.COM)