Giải câu 3 Bài 4 Trang 42 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 3 Trang 42 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Đề bài câu 3 Trang 42 SGK GDCD lớp 12:

Quy tắc đạo đức và cách xử sự của các thành viên trong gia đình hiện nay có gì khác so với các gia đình truyền thống trước đây?

Lời giải câu 3 Trang 42 SGK GDCD lớp 12:

– Gia đình truyền thống:

+ Tích cực: Chịu ảnh hưởng tư tưởng nho giáo, phong kiến ở VN đó là: kính trên nhường dưới, lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích gia đình, dòng họ, biết ơn cha mẹ, lấy chữ hiếu làm đầu, kính trọng ông bà, anh em hòa thuận.

+ Tiêu cực: Tư tưởng trọng nam khinh nữ, gia đình đề cao lòng chung thuỷ nhưng chấp nhận chế độ đa thê, đề cao con trưởng, gia đình lắm con nhiều cháu.

– Gia đình ngày nay:

+ Tích cực: Vẫn coi trọng lòng chung thuỷ, đề cao lòng hiếu thảo, sự kính trọng, biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Coi trong quyền bình đẳng giữa con người, bình đẳng nam nữ, lợi ích cá nhân, không phân biệt đẳng cấp, các thanh viên trong gia đình có quyền, nghĩa vụ ngang nhau.

BAIVIET.COM