Giải câu 3 Bài 4 Trang 42 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 3 Trang 42 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề bài câu 3 Trang 42 SGK GDCD lớp 11:

Khi nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng nào (êm dịu hay gay gắt quyết liệt)? Tại sao?

Lời giải câu 3 Trang 42 SGK GDCD lớp 11:

– Khi nước ta là thành viên của tổ chức thương mại thế giới, theo em tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng gay gắt, quyết liệt.

– Vì trình độ phát triển của cạnh tranh không đồng đều và lợi ích kinh tế khác nhau giữa nhóm nước công nghiệp phát triển với nhóm nước đang phát triển (trong đó có Việt nam) sẽ làm sự cạnh tranh diễn ra gay gắt và quyết liệt, đòi hỏi nước ta phải có sự thay đổi một cách mạnh mẽ.

BAIVIET.COM