Giải câu 3 (Trang 41 -42  SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 41 – 42 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh trang 41 – 44 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

a) Luận điểm cơ bản của bài văn này là gì? Hãy tìm những câu mang luận điểm đó.

b) Để khuyên người ta “đừng sợ vấp ngã”, bài văn đã lập luận như thế nào? Các sự thật được dẫn ra có đáng tin không? Qua đó, em hiểu phép lập luận chứng minh là gì?

Trả lời:

a.

– Luận điểm cơ bản của bài này là: Đừng sợ vấp ngã.

– Những câu văn mang luận điểm đó:

+ Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ.

+ Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình.

b. Người viết đưa ra những dẫn chứng hết sức xác thực:

– Nêu một số ví dụ về việc vấp ngã trong đời sống hằng ngày.

– Nêu năm danh nhân thế giới đã từng vấp ngã nhưng vấp ngã không cản trở việc họ thành đạt vẻ vang về sau.

Qua đó, chứng minh là một phép lập luận dùng những lí lẽ, bằng chứng chân thực đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm cần được chứng minh là đáng tin cậy.

(BAIVIET.COM)