Giải câu 3 Trang 40 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 3 Trang 40 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Đề bài câu 3 Trang 40 SGK GDCD lớp 8:

HIV lây truyền qua các con đường nào sau đây?

a) Ho, hắt hơi;

b) Dùng chung bơm, kim tiêm;

c) Bắt tay người nhiễm HIV;

d) Dùng chung nhà vệ sinh;

đ) Dùng chung cốc, bát đũa;

e) Qua quan hệ tình dục;

g) Truyền máu;

h) Muỗi đốt;

i) Mẹ truyền sang con.

Lời giải câu 3 Trang 40 SGK GDCD lớp 8:

Đáp án đúng là: (b), (e), (i).

(BAIVIET.COM)