Giải câu 3 (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về văn bản thuyết minh trang 35 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Muốn làm tốt bài văn thuyết minh, cần phải chuẩn bị những gì? Bài văn thuyết minh phải làm nổi bật điều gì?

Trả lời:

Để làm tốt bài văn thuyết minh cần:

+ Bước chuyển bị tài liệu bằng việc quan sát, tìm đọc, thu thập thông tin từ nhiều nguồn ( sách vở, truyền thông, thực nghiệm…).

+ Phải xây dựng được bố cục của bài văn thuyết minh theo trình tự hợp lý.

+ Làm nổi bật được điều muốn thuyết minh: đặc điểm, tính chất, cách sử dụng…

+ Xác định rõ mục đích thuyết minh và đối tượng thuyết minh

+ Sử dụng hợp lý các phương pháp thuyết minh.

(BAIVIET.COM)