Giải câu 3 (Trang 32 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 32 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia trang 32 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Theo anh (chị), bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì?

Trả lời:

Bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là:

– Thời đại nào thì “hiền tài cũng là nguyên khí của quốc gia”. Vì vậy, cần phải biết quý trọng nhân tài, phải có những chính sách đãi ngộ đối với họ, nhất là trong thời kì mở cửa, nạn chảy máu chất xám xảy ra phổ biến như hiện nay.

– Trong thời kì mở cửa, người hiền tài không chỉ có ý nghĩa sống còn đối với sự thịnh suy của đất nước nói chung mà vai trò của họ còn được thể hiện ở những cấp độ nhỏ hơn. Cơ quan, đơn vị nào biết trọng dụng người tài, có nhiều người có năng lực tham gia vào công tác quản lí hoặc là những người lao động trực tiếp thì đều có thể thúc đẩy công việc của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng.

– Thấm nhuần tư tưởng đó, nhà nước ta hiện nay coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, đồng thời vẫn tiếp tục có nhiều chính sách ưu đãi để người hiền tài có điều kiện được cống hiến hết mình cho đất nước.

(BAIVIET.COM)