Giải câu 3 Bài 3 Trang 31 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 3 Trang 31 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Đề bài câu 3 Trang 31 SGK GDCD lớp 12:

Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây:

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là:

a. Công dân ở bất kì độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí như nhau.

b. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật.

c. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lí theo quy định của pháp luật.

d. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

Lời giải câu 3 Trang 31 SGK GDCD lớp 12:

Chọn đáp án: C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lí theo quy định của pháp luật.

BAIVIET.COM