Giải câu 3 (Trang 30 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 30 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Tựa “Trích diễm thi tập” – (Hoàng Đức Lương) trang 30 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Điều gì thôi thúc Hoàng Đức Lương vượt khó khăn để biên soạn tuyển tập thơ này? Anh (chị) có cảm nghĩ gì về công việc sưu tầm, biên soạn thơ văn của ông?

Trả lời:

Điều gì thôi thúc Hoàng Đức Lương vượt khó khăn để biên soạn tuyển tập thơ này? Anh (chị) có cảm nghĩ gì về công việc sưu tầm, biên soạn thơ văn do ông tiến hành?

Điều thôi thúc Hoàng Đức Lương vượt khó khăn để biên soạn tuyển tập thơ này là:

– Niềm tự hào văn hiến dân tộc.

– Ý thức trách nhiệm trước di sản bị thất lạc của cha ông.

– Tinh thần độc lập tự chủ và ý thức tự cường trong văn học.

– Ý muốn lưu truyền văn hóa cho đời sau nghiên cứu, tìm hiểu, gìn giữ và bảo vệ nền văn hóa.

Cảm nghĩ về việc sưu tầm, biên soạn của Hoàng Đức Lương:

– Là công việc hết sức khó khăn, gặp nhiều trở ngại.

– Công việc đó thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.

– Công việc đó có ý nghĩa lớn lao về mặt tinh thần và đáng được trân trọng.