Giải câu 3 Bài 8 Trang 30 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 3 Trang 30 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Năng động, sáng tạo

Đề bài câu 3 Trang 30 SGK GDCD lớp 9:

Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính năng động, sáng tạo ?

a) Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình ;

b) Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh ;

c) Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc ;

d) Có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý kiến riêng của mình ;

đ) Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chí bảo.

Lời giải câu 3 Trang 30 SGK GDCD lớp 9:

Hành vi (b), (c), (d) thể hiện tính năng động sáng tạo.

BAIVIET.COM