Giải câu 3 Trang 30 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 3 Trang 30 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Đề bài câu 3 Trang 30 SGK GDCD lớp 8:

Hãy nêu những hậu quả của việc học tập thiếu sáng tạo.

Lời giải câu 3 Trang 30 SGK GDCD lớp 8:

Học tập thiếu sáng tạo sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, chất lượng học tập sẽ không được nâng cao. Bản thân không thể hoàn thiện và phát triển được phẩm chất và năng lực cá nhân của mình.

(BAIVIET.COM)