Giải câu 3 Trang 27 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 3 Trang 27 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Tự lập

Đề bài câu 3 Trang 27 SGK GDCD lớp 8:

Hãy nhớ lại một kết quả em đã đạt được trong học tập, lao động, hay trong công việc. Em đã làm như thế nào để đạt được kết quả đó? Bây giờ nhớ lại em có cảm nghĩ gì?

Lời giải câu 3 Trang 27 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy nhớ lại một kết quả đã đạt được trong học tập, lao động. Em đã làm công việc đó như thế nào, cảm giác hân hoan vui sướng khi em nhớ lại công việc đó.

(BAIVIET.COM)