Giải câu 3 Bài 2 Trang 26 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 3 Trang 26 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Thực hiện pháp luật.

Đề bài câu 3 Trang 26 SGK GDCD lớp 12:

Theo em, vi phạm pháp luật có gì chung và khác biệt với vi phạm đạo đức? Lấy trộm tiền của người khác là vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức?

Lời giải câu 3 Trang 26 SGK GDCD lớp 12:

Vi phạm pháp luậtVi phạm đạo đức
Giống nhau– Đều là hành vi trái quy tắc, vi phạm quy tắc ứng xử của cộng đồng
Khác nhau– Vi phạm pháp luật là những hành vi trái với các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành và hình thức xử phạt bằng sự cưỡng chế của nhà nước và sự lên án của xã hội
Lấy trộm tiền của người khác – Là vi phạm pháp luật và đồng thời cũng vi phạm đạo đức.

– Số lượng tiền, tài sản trộm cắp giá trị nhỏ là vi phạm về pháp luật hành chính, còn mức tiền đủ lớn do luật hình sự quy định sẽ vi phạm về luật hình sự.

– Truyền thống và tập quán tốt đẹp của con người là ghét thói hư tật xấu trong đó hành vi trộm cắp cũng đã được nhiều đời lên án là hành vi xấu. Do đó hành vi trộm cắp cũng là hành vi vi phạm đạo đức xã hội.

BAIVIET.COM