Giải câu 3 Trang 22 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 3 Trang 22 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Đề bài câu 3 Trang 22 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy nêu một vài ví dụ về việc học hỏi các dân tộc khác của những người xung quanh em và nói rõ việc học hỏi đó có gì đúng, sai. Vì sao? Hãy liên hệ bản thân xem có điều gì chưa đúng trong việc học hỏi các dân tộc khác và tìm biện pháp khắc phục.

Lời giải câu 3 Trang 22 SGK GDCD lớp 8:

Học sinh tự nêu một vài việc học hỏi các dân tộc khác của những người xung quanh em và nói rõ việc học hỏi đó có gì đúng và sai. Từ đó liên hệ bản thân có điều gì chưa đúng trong việc học hỏi các dân tộc khác và tìm biện pháp khắc phục.

(BAIVIET.COM)