Giải câu 3 (Trang 210 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 210 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới trang 204 – 210 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Phần trích đã nêu rõ những khó khăn, nguy nan của nước Việt Nam mới ra sao?

Trả lời:

Những khó khăn, nguy nan của nước Việt Nam mới về mọi mặt:

– Về chính trị: Nước Việt nam mới sinh nằm gữa bốn bề hùm sói. Đảng của giai cấp công nhân mới 15 tuổi, chính quyền cách mạng chưa được công nhận.

– Về kinh tế:

+ Ở nông thôn ruộng đất bị bỏ hoang, lũ lụt, hạn hán. Hàng hóa khan hiếm vì các nhà máy hầu như không dùng được.

+ Tài chính: cạn kiệt, chưa phát hành được tiền Việt Nam, đời sống nhân dân thấp…

– Về xã hội: dịch tả phát sinh, quân Tưởng vào đem theo dịch chấy rận, đời sống xã hội càng thêm khó khăn.

(BAIVIET.COM)