Giải câu 3 (Trang 200 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 200 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm trang 198 – 203 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Thành công chủ yếu về nghệ thuật của truyện Vợ chồng A Phủ thể hiện ở những phương diện nào?

A – Khắc họa tính cách nhân vật; tạo màu sắc và phong vị dân tộc.

B – Khắc hoạ tính cách nhân vật; xây dựng tình huống truyện

C – Khắc họa tính cách nhân vật; miêu tả tâm lí nhân vật

D – Tạo màu sắc và phong vị dân tộc; xây dựng tình huống truyện

Trả lời:

Đáp án đúng: B – Khắc hoạ tính cách nhân vật; xây dựng tình huống truyện

(BAIVIET.COM)