Giải câu 3 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình trang 20 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Sự tốn kém và tính chất vô lí của cuộc chạy đua vũ trang đã được tác giả chỉ ra bằng những chứng cứ nào?

Trả lời:

Bằng lập luận chặt chẽ, chứng cứ rõ ràng, xác thực, tác giả đã chỉ ra sự tốn kém và tính chất phi lí của chạy đua vũ trang. Cụ thể:

– Lí lẽ: “Chỉ sự tồn tại của nó không thôi, cái cảnh tận thế tiềm tàng trong các bệ phóng cái chết cũng đã làm tất cả chúng ta mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn.”

+ Dẫn chứng về chương trình không thực hiện được của UNICEF vì thiếu kinh phí;

+ Dẫn chứng về y tế

+ Dẫn chứng về tiếp tế thực phẩm

+ Dẫn chứng về giáo dục

– Điều quan trọng là: trong mỗi dẫn chứng, tác giả đã đưa ra sự so sánh cụ thể để làm nổi bật tính phi lí của chạy đua vũ trang. Những số liệu cụ thể trong mỗi sự so sánh tự nó có sức thuyết phục mạnh mẽ.

(BAIVIET.COM)