Giải câu 3 (Trang 194 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 194 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần văn học (tiếp theo) trang 186 – 201 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Hãy tìm những ví dụ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương hoặc sáng tác của một tác giả hiện đại để thấy ảnh hưởng của văn học dân gian đến văn học viết.

Trả lời:

– Nhiều tác giả sử dụng những câu ca dao, tục ngữ, thể loại dân gian để vận dụng sáng tác văn học viết.

– Văn học dân gian là tiền đề sáng tác cho văn học viết.

Ví dụ: trong bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Nhà thơ đã sử dụng câu thành ngữ: “bảy nổi ba chìm”; mô típ “thân em” trong ca dao, hình ảnh ẩn dụ “tấm lòng son”.

(BAIVIET.COM)