Giải câu 3 (Trang 185  SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 185 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập phần tiếng việt trang 184 – 185 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt đã học

Trả lời:

Hán ViệtTrong các từ ngữý nghĩa
bạch(bạch cầu):trắng
bán(bức tượng bán thân):nửa, một nửa
(cô độc):một mình
(cư trú):
cửu(cửu chương):chín
dạ(dạ hương, dạ hội):đêm
đại(đại lộ, đại thắng):lớn
điền(điền chủ, công điền):đất
(sơn hà):sông
hậu(hậu vệ):sau
hồi(hồi hương, thu hồi):trở về
hữu(hữu ích):
lực(nhân lực):sức
mộc(thảo mộc, mộc nhĩ):cây cỏ
nguyệt(nguyệt thực):trăng
nhật(nhật kí):mặt trời, nhật
quốc(quốc ca):nước
tam(tam giác):ba
tâm(yên tâm):lòng
thảo(thảo nguyên):cỏ
thiên(thiên niên kỉ):nghìn
thiết(thiết giáp):Sắt, thép
thiểu(thiếu niên, thiếu thời):trẻ
thôn(thôn xã, thôn nữ):làng
thư(thư viện):sách
tiền(tiền đạo):trước, ở phía
tiểu(tiểu đội):nhỏ
tiếu(tiếu lâm):cười
vấn(vấn đáp):hỏi

(BAIVIET.COM)