Giải câu 3 (trang 182 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (trang 182 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần Văn học trang 181 – 182 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Trong bộ phận văn học viết Việt Nam thời trung đại (từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX) được học trong chương trình Ngữ văn THCS có những thể loại nào? Ghi lại tên các tác phẩm đã học theo từng thể loại. Ví dụ: truyện có truyện huyền bí, truyện chương hồi,…; thơ có các thể thơ như thất ngôn bát cú, tứ tuyệt, song thất lục bát,…

Trả lời:

* Truyện:

– Truyền kì mạn lục: Chuyện người con gái Nam Xương.

– Tiểu thuyết chương hồi: Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi mười bốn.

– Tùy bút: Vào phủ chúa Trịnh (trích Vũ Trung tùy bút).

– Truyện ngắn: Con hổ có nghĩa; Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.

* Thơ:

– Thất ngôn tứ tuyệt: Bánh trôi nước; Sông núi nước Nam; Phò giá về kinh; Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra.

– Thất ngôn bát cú: Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đập đá ở Côn Lôn; Bài ca Côn Sơn.

– Song thất lục bát: Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm); Hai chữ nước nhà.

* Truyện thơ:

– Chị em Thúy Kiều; Cảnh ngày xuân; Kiều ở lầu Ngưng Bích; Mã Giám Sinh mua Kiều; Thúy Kiều báo ân, báo oán (trích Truyện Kiều).

– Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga; Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên).

* Văn nghị luận:

– Chiếu: Chiếu dời đô.

– Hịch: Hịch tướng sĩ.

– Cáo: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo).

– Tấu: Bàn về phép học.

(BAIVIET.COM)