Giải câu 3 (Trang 175 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 175 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản tổng kết trang 173 – 177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Qua việc tìm hiểu hai loại văn bản tổng kết, anh (chị) hãy cho biết:

a) Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản tổng kết.

b) Phong cách ngôn ngữ của văn bản tổng kết.

Trả lời:

– Văn bản tổng kết yêu cầu: nội dung tổng kết xác thực, khách quan. Văn bản tổng kết đòi hỏi người viết sử dụng thành thạo phương thức thuyết minh, nghị luận.

– Nội dung:

+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn có các nội dung: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,…

+ Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

– Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.

(BAIVIET.COM)