Giải câu 3 (Trang 164 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 164 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 3 tuần 35 trang 163 – 164 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 3: Qua bảng thống kê trên, em rút ra những nhận xét gì? Chọn ý trả lời đúng:

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm?

– Tăng
– Giảm
– Lúc tăng lúc giảm

b) Số học sinh hằng năm tăng hay giảm?

– Tăng
– Giảm
– Lúc tăng lúc giảm

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm?

– Tăng
– Giảm
– Lúc tăng lúc giảm

d) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm?

– Tăng
– Giảm
– Lúc tăng lúc giảm

Trả lời:

Chọn ý trả lời đúng

a) Tăng

b) Giảm

c) Lúc tăng lúc giảm

d) Tăng

(BAIVIET.COM)