Giải câu 3 (Trang 163 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 163 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Phát biểu tự do trang 163 – 166 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Những ví dụ trên đây cho thấy, người phát biểu tự do thường không đủ thời gian để chuẩn bị kĩ cho lời phát biểu. Vậy phải làm thế nào để có thể đạt được thành công? Hãy chọn trong các phương án sau đây những câu trả lời đúng.

a) Không phát biểu những gì mình không hiểu biết và thích thú.

b) Phải bám sát chủ đề, không để bị xa đề hoặc lạc đề.

c) Phải tự rèn luyện để có thể nhanh chóng tìm ý và sắp xếp ý.

d) Nên xây dựng lời phát biểu thành một bài hoàn chỉnh.

e) Chỉ nên tập trung vào những nội dung có khả năng làm cho người nghe cảm thấy mới mẻ và thú vị.

g) Luôn luôn quan sát nét mặt, cử chỉ của người nghe để có sự điều chỉnh kịp thời.

Trả lời:

Phương án đúng là a, b, c, e, g.

(BAIVIET.COM)