Giải câu 3 (Trang 162 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 162 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc trang 159 – 162 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Những đặc điểm nào có thể coi là hạn chế của vốn văn hoá dân tộc?

Trả lời:

– Những hạn chế của nền văn hóa truyền thống Việt Nam là thiếu sáng tạo phi phàm, kì vĩ và những đặc sắc nổi bật, không mong gì cao xa, khác thường, hơn người, trí tuệ không được đề cao.

– Nguyên nhân: ý thức lâu đời về sự nhỏ yếu, về thực tế nhiều khó khăn, nhiều bất trắc của dân tộc.

(BAIVIET.COM)