Giải câu 3 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) trang 158 – 160 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi.

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo.

(Chính Hữu, Đồng chí)

Trong các từ vai, miệng, chân, tay, đầu ở đoạn thơ, từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển?

Nghĩa chuyển nào được hình thành theo phương thức ẩn dụ, nghĩa chuyển nào được hình thành theo phương thức hoán dụ?

Trả lời:

– Những từ được dùng theo nghĩa gốc: miệng, chân, tay.

– Những từ được dùng theo nghĩa chuyển: vai, đầu.

+ Chuyển theo phương thức hoán dụ: vai

+ Chuyển theo phương thức ẩn dụ: đầu.

(BAIVIET.COM)