Giải câu 3 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Một bản hợp đồng bao gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào?

Trả lời:

Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng

+ Thời gian, địa điểm

+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

– Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

(BAIVIET.COM)