Giải câu 3 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 156 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây có tác dụng liên kết câu chứa chúng với câu nào. Đó là phép liên kết nào?

a) – Ba không giống cái hình ba chụp với má.

– Sao không giống, đi lâu, ba con già hơn trước thôi.

– Cũng không phải già, mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy.

À ra vậy, bây giờ bà mới biết.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Không một hôm nào bà Hai ở quán về mụ không sấn đến vạch thúng ra xem:

– Ái chà! Nhà này có mớ cá ngon gớm, chiều tớ phải xin một bát mấy được.

Thế là đến chiều mụ sai con bưng bát đến xin.

(Kim Lân, Làng)

Trả lời:

a) Phép lặp (giống, ba, già, ba con); phép thế (vậy).

b) Phép nối (Thế là).

(BAIVIET.COM)