Giải câu 3 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ trang 152 – 155 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Em hiểu như thế nào về hai câu thơ: “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi – Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”? Phân tích tình cảm của người mẹ đối với con ở câu thơ thứ hai.

Trả lời:

“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”

Nếu mặt trời đem lại sự sống cho muôn loài, cho cây bắp trên lưng thì đứa con là niềm vui, nguồn sống, niềm hi vọng của người mẹ. Hình ảnh ẩn dụ độc đáo “mặt trời của mẹ” để diễn tả quy luật của tình mẫu tử, ở bề sâu tâm lí: đứa con đối với người mẹ là vô cùng quý giá và quan trọng, là tất cả đối với người mẹ.

(BAIVIET.COM)